Sprzątanie powierzchni:

Sprzątanie powierzchni biurowych

Wymagania stawiane przed firmami sprzątającymi powierzchnie biurowe są coraz wyższe, a tylko nieliczni są w stanie sprostać tym wymaganiom. Podstawą rzetelnego i profesjonalnego utrzymania czystości w budynkach biurowych jest wyszkolony i przygotowany personel sprzątający. Sprzątanie powierzchni biurowychTworzenie zespołów, którym powierza się do sprzątania tego typu budynki musi odpowiadać najwyższy standardom i być przygotowany do usuwania różnych zanieczyszczeń mogących pojawić się podczas pracy.

Nasi pracownicy przed przystąpieniem do pracy na wskazanym obiekcie przechodzą kilka szkoleń w zakresie metod sprzątania, technologii, stosowanych środków chemicznych, obsługi maszyn i urządzeń.Po przejściu takiego szkolenia, pracownik kierowany jest dodatkowo na odbycie stażu pracy w innym obiekcie aby pod nadzorem doświadczonego pracownika wykonać zlecone prace, aby ostatecznie ocenić umiejętności osoby dedykowanej do obsługi budynku biurowego.

Po zakończeniu całego etapu szkoleniowego tak przygotowany pracownik może samodzielnie wykonywać przewidziany zakres prac. Sprzątanie powierzchni biurowych Do każdego obiektu przypisany jest koordynator, który odpowiada za dane zlecenie, zapewnia ciągłość dostaw środków czystościowych jak i środków chemicznych. Dodatkowo odpowiada za kontakty z klientem w zakresie bieżących planów i oczekiwań klienta.

Dopiero tak przygotowany pracownik może samodzielnie wykonywać usługę na rzecz naszego klienta.Dodatkowo, aby w pełni zaspokoić oczekiwania, co do jakości świadczonych usług, każdy obiekt ma swojego „opiekuna” w postaci kierownika. Osoba ta oprócz bezpośredniego nadzoru i kontroli nad pracownikami, zapewnieniem ciągłości dostaw środków sanitarno - higienicznych jest odpowiedzialna również za prawidłową realizację kontraktu oraz kontakt z administracją obiektu.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i tak też przygotowujemy ofertę oraz zespół z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb naszego klienta.

Dodatkowo na życzenie klienta możemy przygotować raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne w zakresie przeprowadzonych prac.


© Concordia UC 2014 Created by Niziołek
Wróć do góry