Sprzątanie powierzchni:

Sprzątanie powierzchni handlowych

Utrzymanie czystości w budynkach handlowych, sklepy, galerie, hale jak i inne powierzchnie wielko powierzchniowe charakteryzują się że codziennie odwiedza je tysiące klientów co stanowi duże wyzwanie dla firmy sprzątającej. Duże znaczenie dla utrzymania czystości w takich obiektach jest przygotowanie personelu sprzątającego i przeszkolenie go w tym zakresie.Sprzątanie powierzchni handlowych Wyspecjalizowany i doświadczony personel przy obsłudze tego typu nieruchomości zadba bezpośrednio o wysoką jakość usług. Nasi pracownicy przechodzą szkolenia, a dzięki kontrolom przeprowadzanym w obiektach możemy za każdym razem ulepszać jakość wykonywanych usług. Dzięki również procedurom możemy skutecznie organizować wykaz prac w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca. Nasze rozwiązanie sprawdziły się już w wielu miejscach.

Specyfiką w zakresie utrzymanie czystości powierzchni handlowych są pory roku, które należy uwzględnić, a determinują indywidualne podejście przy konstruowaniu oferty z uwzględnieniem pory jesieni czy zimy. Ważne jest też utrzymanie czystości w szczególności powierzchni podług, powierzchni ponad nimi a także toalet. Powierzchnie podług w powierzchniach handlowych są bardzo trudne do utrzymania w czystości ponieważ podlegają one działaniu mieszanek solno-piaskowych, błota pośniegowego, lodu, chemii stosowanej w okresie zimy, które rozprzestrzeniają się wraz z ruchem klientów.

Uważamy, że znaczną cześć zanieczyszczeń przy tak dużym ruchu powinno się zostawić w wejściu lokalizując wielkoformatowe antypoślizgowe wycieraczki, gumowe wycieraczki lub kratki w których będzie pozostawać duża część zanieczyszczeń. W tych miejscach pozostaje ok. 40-50% nieczystości, gwarancją takich rozwiązań jest systematyczna konserwacja i oczyszczanie punktów.

Kolejnym etapem zabezpieczenia i utrzymania czystości jest stosowanie odpowiednich automatów szorująco – zbierających, środków chemicznych dobranych odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni, rodzaju zabrudzeń oraz częstotliwości.Sprzątanie powierzchni handlowych Ważnym obszarem do utrzymania w czystości powierzchni ponda podłogami są ściany, sufity, drzwi, przeszklenia, elementy dekoracyjne. Do zapewnienia utrzymania czystości stosowane są ścierki z mikro włókien, które dokładnie usuwają zanieczyszczenia. Zaletą takich ścierek jest możliwość zastosowania ich podziału w zależności od czyszczonej powierzchni, miejsca czy używanych środków chemicznych. Bardzo duże znaczenie przy utrzymaniu czystości maja miejsca będące w ciągłym kontakcie z ludźmi, są to poręcze, klamki, przyciski do wind, bankomaty, stoliki, miejsca spoczynku. Dlatego ważna jest dezynfekcja tych miejsc z zastosowaniem preparatów certyfikowanych zapewniających czystość jak również ochronę przeciwbakteryjną.

Kolejnym miejscem trudnym do utrzymania w najwyższym poziomie są toalety, z przyczyn oczywistych wymagana jest stała obserwacja tych miejsc i zapewnienie czystości i dezynfekcji kilkukrotnie w ciągu dnia. Dodatkowo każda praca w tych pomieszczeniach powinna być ściśle przestrzegana poprzez stosowanie harmonogramów obecności pracowników, którzy dezynfekują toalety stosując skuteczne i szybkie w działaniu preparaty myjąco – dezynfekujące zapewniające czystość i komfort przy użytkowaniu pomieszczeń i sanitariatów.

Dodatkowo na życzenie klienta możemy przygotować raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne w zakresie przeprowadzonych prac.


© Concordia UC 2014 Created by Niziołek
Wróć do góry