Sprzątanie powierzchni:

Sprzątanie powierzchni magazynowych

Sprzątanie powierzchni magazynowych, wymaga zastosowania sprzętu specjalistycznego jak maszyny szorująca-zbierające, które będą obsługiwane przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników. Posadzki w tego typu obiektach są inne niż w galeriach handlowych przez to wymagają one zastosowania maszyn o większym docisku i większych zbiornikach, co pozwoli na dłuższą pracę urządzeń bez konieczności napełniania i opróżniania zbiorników. Sprzątanie powierzchni magazynowych

Powierzchnie magazynowe powinny być sprzątane po godzinach pracy pracowników magazynu co związane jest z przemieszaniem się urządzeń w ciągu dnia jak wózki widłowe, które wstawiają i zestawiają palety z towarami. W innych przypadkach ze względów bezpieczeństwa wszelkie prace są prowadzone w miejscach gdzie nie odbywa się praca wózków widłowych lub innych urządzeń kolidujących z pracą sprzątającą.

Nasi pracownicy przed przystąpieniem do pracy na wskazanym obiekcie przechodzą kilka szkoleń w zakresie metod sprzątania, technologii, stosowanych środków chemicznych, obsługi maszyn i urządzeń. Po przejściu takiego szkolenia, pracownik kierowany jest dodatkowo na odbycie stażu pracy w innym obiekcie aby pod nadzorem doświadczonego pracownika wykonać zlecone prace, aby ostatecznie ocenić umiejętności osoby dedykowanej do obsługi budynku biurowego. Sprzątanie powierzchni magazynowych

Po zakończeniu całego etapu szkoleniowego tak przygotowany pracownik może samodzielnie wykonywać przewidziany zakres prac. Do każdego obiektu przypisany jest koordynator, który odpowiada za dane zlecenie, zapewnia ciągłość dostaw środków czystościowych jak i środków chemicznych. Dodatkowo odpowiada za kontakty z klientem w zakresie bieżących planów i oczekiwań klienta.

Dodatkowo na życzenie klienta możemy przygotować raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne w zakresie przeprowadzonych prac.


© Concordia UC 2014 Created by Niziołek
Wróć do góry